Ne cilin vend duhet qe ju te jetoni?

Ne cilin vend duhet qe ju te jetoni?